Hur mycket energi?

I en text på tidningen Effekts hemsida förklarar David Jonstad begreppet EROI energy return on invested. Hur mycket energi man får tillbaka jämfört med hur mycket man stoppar in.
När olja började utvinnas var det förhållandet ca 1 på 100, alltså man fick ut 100 gånger mer energi än man satsade för att kunna utvinna den fossila energin som idag driver vårt samhälle till stor del.
Förhållandet vid oljeutvinning idag är i USA 1 på 18… En rejäl minskning alltså och svårare kommer det förmodligen bli, man får borra djupare och djupare.
Det är dags att ställa om. Vi kan inte förvänta oss att ekonomier ska fortsätta öka som de hittills har gjort.
Jag tror på att vi måste använda den energi vi har till viktiga saker. Visst är det olika vad personer anser är viktiga saker. Men man kan ju börja med sig själv.
Fundera nästa gång; behöver jag? Eller vill jag bara ha?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *