En annan tid, ett annat miljötänk

tidning

Hittade den här tidningen som är ca 6 år gammal.
(Fick av snälla Emma en massa olika dagstidningar från Mirandas födelsedag  alltså den 10 februari 2003)
Det var innan klimatdebatten hade tagit fart.

Så här står det;

” Bättre miljö utan sortering.
Förre generaldirektören går emot naturvårdsverkets rekommendationer för sopor.
Sluta sopsortera. Det är bättre för miljön att låta bli.
Såväl förpackningar och matavfall som glas, burkar och plast bör fraktas till soptipparna och brännas i förbränningsanläggningar, menar Naturvårdsverkets tidigare generaldirektör Valfrid Paulsson på Dn Debatt.
Att avstå från såväl sopsortering som kompostering främjar miljön, ekonomin och hushållningen med naturresurser, hävdar han och går därmed emot sitt gamla verks nuvarande rekommendationer.
Han vill att energiinnehållet från soporna tas till vara som fjärrvärme och elkraft.
I och med att förbränningsanläggningarna nu för tiden är så rena och att metoden minskar oljeberoendet uppnås en positiv miljöeffekt av slopad sopsortering, menar Valfrid Paulsson tillsammans med bland andra tidigare kampanjledaren för Håll Sverige Rent Sören Norrby.”

Undrar om någon vågar säga så här i dag?