ekologiska barnkläder – tips

Här kommer en länk till en webbutik, som heter Edvina, med jättefina ekologiska barnkläder.

Varför är det så viktigt att välja ekologisk bomull då, både till stora och små?

Jo för att:

Konventionellt odlad bomull är en belastning för miljön. Det är inte alltid de jordar som bomullen odlas på är lämpade. Då ersätts de naturliga förutsättningarna med konstgödsel, bekämpningsmedel och konstbevattning. Gödseln innehåller tungmetaller. Konstbevattning har lett till att vattenresurser överutnyttjas och marken övergår till saltöken.

Det är inte bara i skörden av bomullsfibern som kemikalier används. I processen från spinneriet till färgning används stora mängder kemikalier. För ett kilo textil går det i genomsnitt åt ett kilo kemikalier.

Nu är det även en samvetsfråga.

Enligt Svenska naturföreningen är mer än 120 miljoner människor beroende av bomullsproduktion och textilindustrin för sin försörjning. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar i sin tur att 40 000 bönder och lantarbetare dör varje år till följd av de kemiska bekämpningsmedel som används i produktionen av konventionellt odlad bomull.

Preparat som är förbjudna i I-länder används fortfarande i U-länderna. Problemet är även att bekämpningsmedel som är tillåtna används utan eller med bristande skyddskläder. I bland vet jordbrukaren inte vad som står på förpackningen på grund av analfabetism eller att varningstexten är skriven på ett främmande språk.

De insekter och ogräs som besprutas blir allt mer resistenta varav mer bekämpningsmedel eller nya sorter måste utvecklas, behovet ökas hela tiden. De företag som säljer dessa medel marknadsför dem hårt, specillt i de delar av världen där de fortfarande är tillåtna. Hela tiden krävs det mer bekämpningsmedel för att uppehålla en normalstor skörd.

Skörden ökar inte till följd av kemikalierna. Jordbrukarens vinnst ökar inte. Det gör däremot kostnaden för produktionen. Ibland går utgifter och inkomster jämnt upp, då blir det ingen vinst för jordbrukaren och hans familj. Det är lätt att jordbrukaren hamnar i en skuldsituation och fattigdom.

Bekämpningsmedlens effekter stannar inte vid skadeinsekter och ogräs. Via ekosystemet sprids de via vatten, jord, luft och i näringskedjorna. Flertalet har kända cancerogena, hormonstörande och neurologiska effekter. 70% av världens bomull handplockas av människor, med stora hälsoproblem som följd.

Att odla ekologiskt är ett sätt att bekämpa fattigdom.

Idag vet man att ekologiskt odlad bomull inte bara har stora fördelar för människors hälsa och vår miljö. Det är även en väg för människor ut ur fattigdom. En ekologiskt odling ger en stabilare inkomst. Eftersom bomullsodlingen mår bättre av att odlas på detta sätt riskerar jordbrukaren inte heller att försämra själva produktionsbasen genom metoderna han brukar sin mark. Att odla ekologiskt är att odla i samspel med naturen. Man utesluter konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och hjälper istället de naturliga processerna.

Indiska studier har visat att efter en övergångsperiod på ungefär fyra år var skördarna av ekologisk bomull lika hög som för konventionellt odlad bomull. När jordbrukarna inte längre behövde köpa dessa mängder bekämpningsmedel blev produktionskostnaden lägre och det gav en möjlighet för dem att förbättra sin levnadsstandard.

 

 

Källa; www.snf.se/pdf/pdf-textilfakta-mvv.pdf

One thought on “ekologiska barnkläder – tips

  1. Mycket bra läsning. Vi behöver definitivt tänka mer på miljö när vi handlar kläder, speciellt när det gäller barnkläder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *