Ekonomisk tillväxt = lösningen?

” Vårt nuvarande ekonomiska system fungerar bara så länge det växer. Det är en allvarlig brist eftersom vi inte kan ha en permanent tillväxt i ett slutet system som jorden.
Vad vi behöver göra är att minska vår konsumtion och justera vårt samhällsekonomiska system.”

från häftet; ”Ställ om Sverige”
www.transitionsweden.se

 

Inga Kommentarer hittills »

Comment RSS · TrackBack URI

Skriv en rad!