En annan tid, ett annat miljötänk

tidning

Hittade den här tidningen som är ca 6 år gammal.
(Fick av snälla Emma en massa olika dagstidningar från Mirandas födelsedag  alltså den 10 februari 2003)
Det var innan klimatdebatten hade tagit fart.

Så här står det;

” Bättre miljö utan sortering.
Förre generaldirektören går emot naturvårdsverkets rekommendationer för sopor.
Sluta sopsortera. Det är bättre för miljön att låta bli.
Såväl förpackningar och matavfall som glas, burkar och plast bör fraktas till soptipparna och brännas i förbränningsanläggningar, menar Naturvårdsverkets tidigare generaldirektör Valfrid Paulsson på Dn Debatt.
Att avstå från såväl sopsortering som kompostering främjar miljön, ekonomin och hushållningen med naturresurser, hävdar han och går därmed emot sitt gamla verks nuvarande rekommendationer.
Han vill att energiinnehållet från soporna tas till vara som fjärrvärme och elkraft.
I och med att förbränningsanläggningarna nu för tiden är så rena och att metoden minskar oljeberoendet uppnås en positiv miljöeffekt av slopad sopsortering, menar Valfrid Paulsson tillsammans med bland andra tidigare kampanjledaren för Håll Sverige Rent Sören Norrby.”

Undrar om någon vågar säga så här i dag?

5 thoughts on “En annan tid, ett annat miljötänk

  1. Njae, de har nog tystnat för tillfället. Men jag tror inte man har hittat en lösning på problemet; ju bättre vi blir på att sortera, desto lägre blir energiinnehållet i soporna. Och om man inte ska elda torv eller kol i fjärrvärmeverken, vad ska man elda då? Flis, kanske? Vet inte om det finns så det räcker, i synnerhet om man vill göra metanol eller etanol till fordon på det…

    En lösning är förstås att fjärrvärmeverken köper sorterad plast och eldar med. Men det var kanske inte det vi ville…

  2. haha ”durren”, det känner jag igen. Eller när man säger mjulk, istället för tranås mjölk. haha.

    ha det gott. kram kram

  3. Elda sopor till el, det är en god idé (koka vatten till ångturbin som driver generator). Men fjärrvärme, oavsett vilket bränsle man eldar med är hål-i-huvudet, ett energislöseri som är fullständigt barockt och borde närmast vara brottsligt. Gå bara ut och titta var snön smälter först, vi värmer gator och trottoarer och till råga på allt springer lobbyn omkring och säger det skulle miljövänligt. Men alla kommunalpolitiker sväljer det med hull och hår eftersom de ser en ny mjölkkossa. Men faktum är, vi känner inte till något effektivare sätt att distribuera energi på än med en elkabel, i synnerhet vid dessa avstånd som man talar om vid fjärrvärrme, då är elkablens förluster knappt mätbara i jämförelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *