ny energiplan för kommunen

För Jönköpings län har man tagit fram en ambitiös Klimat-och energistrategi där målet är att Jönköpings län är ett fossilfritt plusenergilän år 2050.
Som delmål skall energianvändningen vara 30% lägre än 2008 till 2020 och koldioxidutsläppen skall vara 30% lägre än 1990 till 2020.

Det skall finnas solcells- och vindkraftsanläggningar som tillsammans med el från kraftvärme gör att jönköpings län till minst 50 % är självförsörjande på el.
All uppvärmning av bostäder sker fossilfritt.
Majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivmedel.
Det ska finnas små och stora biogasanläggningar tankställen och elenergi i varje kommun år 2020.

Idag skall kommunstyrelsen i Tranås besluta om en ny reviderad energiplan för kommunen.
Där är målen inte lika ambitiösa…
Energianvändningen skall vara 20% lägre än 2005 och koldioxidutsläppen 20% lägre,,, men inget årtal att utgå från anges…
Energianvändningen skall till 20% komma från förnyelsebara energikällor.

Jag tror det kan bli svårt att jobba mot höga mål regionalt när inte alla kommuner är med på tåget. Men jag hoppas att vår representant från Miljöpartiet kan påverka idag. Vi får se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *