äntligen ett vettigt förslag

Om jordbruket i sverige ställs om till kretsloppsjordbruk kan östersjöbotten räddas…. så står det i dagens DN och hänvisar till en forskningsrapport från EU-projektet Beras. Äntligen!

Alltså behöver vi gå över till ekologiskt jordbruk där foder åt djuren produceras på gården och gödslet tas om hand på de egna åkrarna.
Idag är 70% av de svenska gårdarna specialiserade, antingen som renodlade spanmålsgårdar som producerar foder till gårdar med enbart djur vilket leder till stora energiläckage. Man skriver att det är ett systemfel som funnits så länge att kretsloppsgårdarna är ovanliga idag.

Får väl lov att binda samman det här med ett systemfel till som jag ser det;
Jag hör ofta att många mindre mjölkgårdar inte har möjlighet att gå över till ekologiskt jordbruk för att de är för små???
Sen gnälls det på de stora ekologiska mjölkproducenterna som lägger under sig mer och mer mark för att kunna odla eget foder till sina djur. (När man inte heller kan spruta handelsgödsel på åkrarna måste man kanske odla gröngödsling ibland och då blir det ju inget foder på den åkern det året.)
De små producenterna slutar i raskt takt och kvar har vi bara stora fabriksliknande jordbruk.
Men det här måste ju gå att stoppa, jag kan inte acceptera att små gårdar inte kan ha en ekologisk produktion. 
Men då inser jag att det stora felet ligger i slutprodukten. Vi betalar för lite för mjölken.
Om alla bönder kunde få betalt för sin mjölk så de kunde leva på färre kossor så kunde fler små gårdar bli ekologiska, då finns det resurser att odla eget foder även på en liten gård. Men idag krävs det så många  kossor för att få ut en normal lön och då funkar inte resten, handelsgödsel blir ett nödvändigt ont för att få det att gå runt.

Vi måste återigen vänja oss vid att betala mer för maten för att få en bättre livsmiljö.
Men så vill jag ju såklart inte att mina pengar stannar i arlachefernas fickor som den senaste tidens prisökningar verkar ha gjort, det är inte mycket som har kommit bönderna till del iallafall…

Ja ja, jag är glad att det har kommit upp ett bra alternativ till att rädda östersjön så vi slipper lägga ner jordbruket i hela södra sverige eller bara odla gräs där…
Fattar inte att det ska ta så lång tid bara….

 

 

2 thoughts on “äntligen ett vettigt förslag

  1. Måste kommentera det du skrev om foderproduktionen – att utan handelsgödsel kan man behöva odla gröngödsel istället för foder vissa år.
    Mina föräldrar har ekologikt jordbruk med mjölkkor, och de senaste åren har de i princip enbart odlat foder. Någon gröngödesodling sysslar de däremot inte med. Åkrarna får sin näring från komposterad kogödsel, och det är väl det här man menar med kretsloppsjordbruk.
    När det gäller gröngödsel har jag den uppfattningen att det är något man i allmänhet tar till för att man inte har djur som producerar gödsel. Kan också tänk mig att den kan vara bra att ta till om man har tagit över en åker där joren är i dåligt skick, det kan alltså vara ett ätt att förbättra jord som odlats enligt utarmande metoder i många år.

    Sedan är det ju en annan sak att föräldrarna odlar en hel del baljväxter – ärter, vicker och klöverarter – som tillför jorden kväve. Men dessa odlas ju i första hand för att bli foder åt mjölkkorna och stannar inte kvar på åkern som gröngödsel.

  2. Du kanske har rätt. Jag är verkligen igen expert på jordbruk, men jag tycker mig ändå ha förstått att det krävs större arealer för ekologiskt jordbruk.
    Tack för din kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *